Παρασκευή 26 Αυγούστου, 2016

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Πάτρα: Το Πανεπιστήμιο προτείνει τη μεταφορά της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Αγρίνιο

Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος για την «Αθηνά» - Ορθολογικότερη η πρόταση του πρύτανη Γ. Παναγιωτάκη
[17:16,05/03/2013]

Έντονες αντιδράσεις ήδη προκαλεί η απόφαση του Συμβουλίου Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά την εφαρμογή του σχεδίου Αθηνά, σύμφωνα με την οποία μεταξύ άλλων προτείνεται η μεταφορά της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων από την Πάτρα στο Αγρίνιο και η μετονομασία της σε Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Αρκετοί ήδη χαρακτηρίζουν ως ατόπημα το συγκεκριμένο σκεπτικό και τα όσα αναφέρονται επίσημα στην πρόταση που κατατέθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και την αρμόδια Επιτροπή προκειμένου να ληφθεί υπόψιν στο πλαίσιο της διαβούλευσης, ενώ και σπουδαστές και καθηγητές εκφράζουν έντονες αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα αναφέρει η απόφαση της Διοίκησης που εστάλη:

«Σε απάντηση του υπ’αριθμ. 1234/6-2-13 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών, αφού έλαβε υπ’όψιν το Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Ν. 4076/2012 (Α’ 159), διεμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις ενόψει της εφαρμογής του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ. Θεωρεί ότι η ανάγκη για εξορθολογισμό του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι επιτακτική, αρκεί η αναδιάρθρωση των σπουδών να γίνει με αυστηρά επιστημονικά, ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια, με στόχο την Αριστεία και την ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργίας και ποιότητας της εκπαίδευσης και έρευνας.

Τα ακόλουθα σημεία συνοψίζουν την απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία ελήφθη ομόφωνα στη Συνεδρίαση της 1ης Μαρτίου 2013:

1.            Διατήρηση του ιστορικού τίτλου Πανεπιστήμιο Πατρών και επομένως ισχυρή διαφωνία με την αλλαγή του σε Πανεπιστήμιο Πάτρας – Δυτικής Ελλάδας ο οποίος προβλέπεται στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ. Ένα Πανεπιστήμιο που έχει ιστορία 50 περίπου ετών και έχει γίνει διεθνώς γνωστό με καταξιωμένο έργο και αναγνωρισμένες ερευνητικές δραστηριότητες και συνεργασίες δεν πρέπει να αλλάξει όνομα. Το Συμβούλιο προτείνει τη δημιουργία πανεπιστημιακής μονάδας σε επίπεδο Σχολής στο Αγρίνιο (βλ. σημείο 5) και τη μεταλλαγή του Πανεπιστημίου Πατρών από πανεπιστήμιο πόλης σε πανεπιστήμιο περιφέρειας με την ενσωμάτωση της πανεπιστημιακής μονάδας του Αγρινίου.

2.            Διατήρηση της ονομασίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και όχι αλλαγή σε Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, όπως προτείνεται από το Σχέδιο ΑΘΗΝΑ. Το Συμβούλιο του Ιδρύματος θεωρεί προβληματική την αφαίρεση του ονόματος «Κοινωνικών» από την υπάρχουσα Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών εφόσον η συγκεκριμένη σχολή έχει δύο Παιδαγωγικά Τμήματα το αντικείμενο των οποίων, όπως είναι διεθνώς γνωστό, ανήκει κυρίως στις κοινωνικές επιστήμες. Προτείνει τη διατήρηση της ονομασίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με ταυτόχρονη ενίσχυσή της (βλ. σημεία 3 και 4).

3.            Ένταξη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΣΑΚΕ), σύμφωνα με υπάρχουσες μελέτες και διαθέσιμα στοιχεία διεθνών οργανισμών (βλ., μεταξύ άλλων, την ταξινόμηση International Standard Classification of Education - ISCED του UNESCO Institute of Education Statistics του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών), τα οποία αποδεικνύουν ότι το αντικείμενο των οικονομικών επιστημών ανήκει στις κοινωνικές επιστήμες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών έχει ήδη αποφασίσει την ενσωμάτωση στη ΣΑΚΕ, ενώ αντίστοιχη απόφαση για υποδοχή του Τμήματος στη συγκεκριμένη σχολή έχει ληφθεί και από τη Γενική Συνέλευση της ΣΑΚΕ (1-3-2013) και τη Γενική Συνέλευση των Τμημάτων Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (19-2-2013) και Φιλοσοφίας (3|27-2-2013).

4.            Ένταξη του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Αγρινίου στη ΣΑΚΕ. Το συγκεκριμένο Τμήμα έχει 9 μέλη ΔΕΠ, στην πλειονότητα Ιστορικούς, Φιλολόγους και Αρχαιολόγους και η τρέχουσα ακαδημαϊκή του σύνθεση ανταποκρίνεται περισσότερο στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και σε αντίστοιχα τμήματα με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία ή/και Αρχαιολογία ή/και Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς». Τονίζεται ότι η δημιουργία ενός παρεμφερούς τμήματος υπήρξε πάγιο αίτημα του ΠΠ, αφού προ ετών έχει υποβληθεί τεκμηριωμένη πρόταση στο Υπουργείο, με έγκριση της Συγκλήτου.

Επομένως με βάση τις προηγούμενες απόψεις, η προτεινόμενη συγκρότηση της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (με έδρα την Πάτρα) θα είναι:

•             Τμήμα Φιλολογίας (με έδρα την Πάτρα)

•             Τμήμα Φιλοσοφίας (με έδρα την Πάτρα)

•             Τμήμα Θεατρικών Σπουδών (με έδρα την Πάτρα)

•             Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (με έδρα το Αγρίνιο)

•             Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (με έδρα την Πάτρα)

•             Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (με έδρα την Πάτρα)

•             Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (με έδρα την Πάτρα).

5.            Ίδρυση Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Φυσικού Περιβάλλοντος - αντί για την ίδρυση Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων όπως προτείνεται από το σχέδιο ΑΘΗΝΑ - και εγκατάσταση της έδρας της Σχολής στο Αγρίνιο. Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη με σκοπό την ανάπτυξη της περιοχής και αποδοχή από την τοπική κοινωνία (Κριτήριο 4.10), την οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας (Κριτήριο 5) και την καλλιέργεια νέων επιστημονικών πεδίων που κρίνονται απαραίτητα για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας (Κριτήριο 8). Εφόσον η περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας είναι κατά κύριο λόγο αγροτική και το ΠΠ δεν διαθέτει τμήματα με αντικείμενο τη γεωπονία, την αγροτοβιομηχανία και τα αγροτικά προϊόντα, το Συμβούλιο του Ιδρύματος θεωρεί χρήσιμο να λειτουργήσει μια Σχολή με αυτόν τον προσανατολισμό, η οποία να έχει έδρα το Αγρίνιο.

6.            Ένταξη στην προτεινόμενη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Φυσικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Αγρινίου. Με την προοπτική δημιουργίας μιας Σχολής με σαφή προσανατολισμό το φυσικό περιβάλλον και την αγροτική ανάπτυξη, το Συμβούλιο του Ιδρύματος θεωρεί ότι το υπάρχον Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων δεν πρέπει να μεταφερθεί στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΠΠ, όπως έχει προταθεί από το σχέδιο ΑΘΗΝΑ, αλλά να αποτελέσει Τμήμα της νέας Σχολής.

Το συγκεκριμένο Τμήμα έχει εκφράσει την επιθυμία να ενταχθεί στην Πολυτεχνική Σχολή του ΠΠ επικαλούμενο κυρίως την πενταετή διάρκεια των σπουδών του. Ο Κοσμήτορας και οι Πρόεδροι όλων των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΠΠ, εξετάζοντας τη φύση, το Πρόγραμμα Σπουδών και τη στελέχωση του Τμήματος αυτού, απέρριψαν κατηγορηματικά την προοπτική αυτή λόγω απουσίας συνάφειας όλων των όψεων του Τμήματος με τις Επιστήμες του Μηχανικού.

Επομένως η προτεινόμενη συγκρότηση της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Φυσικού Περιβάλλοντος (με έδρα το Αγρίνιο) είναι:

•             Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (με έδρα την Πάτρα)

•             Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (με έδρα το Αγρίνιο)

•             Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (με έδρα το Αγρίνιο)

7.            Το σχέδιο ΑΘΗΝΑ προβλέπει κατάργηση του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής. Το Γενικό Τμήμα έπαιξε σημαντικό ρόλο στην Πολυτεχνική Σχολή τόσο με την προσφορά σημαντικών μαθημάτων υποδομής στους φοιτητές της,  όσο και με την υψηλού επιπέδου έρευνα την οποίαν πραγματοποιούν τα μέλη ΔΕΠ του. Παρά το ότι το Συμβούλιο Ιδρύματος εκτιμώντας το υψηλό επίπεδο του Τμήματος θα επιθυμούσε την συνέχιση της δημιουργικής παρουσίας του, κατανοεί ότι η γενικής ισχύος και εφαρμογής κατάργηση των απανταχού Γενικών Τμημάτων, συμπαρασύρει αναπόφευκτα και το αντίστοιχο του ΠΠ και επομένως το Συμβούλιο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην απόλυτη εξασφάλιση και προστασία της θέσης και της άσκησης των ακαδημαϊκών καθηκόντων των μελών ΔΕΠ του Γενικού Τμήματος. Προκειμένου λοιπόν οι συνάδελφοι που το στελεχώνουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα το σημαντικό δημιουργικό έργο τους, το Συμβούλιο προτείνει μετακίνηση των διδασκόντων του υπό κατάργηση Γενικού Τμήματος του ΠΠ σε διάφορα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής με βάση την πρόσφατη απόφαση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής. Σημειώνεται ότι ο εξοπλισμός του Γενικού Τμήματος, που έχει αγοραστεί με πόρους του Πανεπιστημίου Πατρών και του ΤΣΜΕΔΕ (Πολυτεχνικής Σχολής) θα υπαχθεί στα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής.

Τέλος, δεδομένου ότι, με ευθύνη της Πολιτείας, η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών δεσμεύεται να ανοίξει ένα νέο κύκλο διαλόγου με την Πρυτανική Αρχή, τη Σύγκλητο, τις Κοσμητείες, τα Τμήματα αλλά και με όλες τις συνιστώσες της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, προκειμένου να εισηγηθεί αλλαγές με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα, τον περαιτέρω εξορθολογισμό της δομής των ακαδημαϊκών μονάδων, την εξασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων και τη συστηματική εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών θεωρεί ότι οι προτάσεις του συμβάλλουν στη βελτίωση της ανώτατης εκπαίδευσης που παρέχεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδυασμό με τη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής και ζητά από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού να επανεξετάσει το σχεδιασμό που περιέχεται στην αρχική πρόταση του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ».

 

Η πρόταση του Πρύτανη αναφορικά με το σχέδιο «Αθηνά»

Η πρόταση του Πρύτανη Πατρών είναι ασφαλώς ορθολογικότερη από αυτήν του Συμβουλίου Ιδρύματος και φροντίζει να διαφυλάξει τα συμφέροντα του Πανεπιστημίου Πατρών εντάσσοντας τα ανεξάρτητα τμήματα στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με έδρα την Πάτρα.

Ουσιαστικά, η δημοσιοποίηση της πρότασης από τον Πρύτανη αφήνει έκθετο το Συμβούλιο Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Πατρών το οποίο αποφάσισε να διαχωρίσει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και να το εντάξει σε σχολή με έδρα το Αγρίνιο (μαζί με άλλα δύο τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας που έχουν έδρα το Αγρίνιο).

Αναλυτικά η πρόταση του πρύτανη Γ. Παναγιωτάκη αναφέρει:

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας σχετικά με το Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ». Με γνώμονα την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα κατωτέρω:

- Διατήρηση του τίτλου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Το Πανεπιστήμιο Πατρών θα εορτάσει το 2014 τα 50 έτη λειτουργίας και προσφοράς του στην κοινωνία. Είναι πανελληνίως και διεθνώς γνωστό και καταξιωμένο με τη συγκεκριμένη ονομασία. Βρίσκεται στο καλύτερο 3% της παγκόσμιας κατάταξης, σύμφωνα με πρόσφατη διεθνή μελέτη. Συνεπώς, η ιστορικότητα του Πανεπιστημίου επιτάσσει τη διατήρηση του υφιστάμενου τίτλου του.

- Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων να ενταχθεί, όπως προβλέπεται και από την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού, στην υπάρχουσα Σχολή Θετικών Επιστημών. Η επιστημονική σύνθεση των διδασκόντων και τα προσφερόμενα μαθήματα συνηγορούν υπέρ της άποψης αυτής.

- Να διατηρηθεί η σημερινή Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών (ΣΑΚΕ) με τη σημερινή ονομασία και όχι με την προτεινόμενη από το Υπουργείο (Σ.Α.Ε). Στη ΣΑΚΕ εντάσσονται τα ήδη υπάρχοντα στο Πανεπιστήμιο Πατρών ανεξάρτητα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Επιπλέον προτείνεται και η ένταξη στη Σχολή αυτή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων και το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών.

- Τέλος, διαφωνούμε με την κατάργηση του Γενικού Τμήματος, απόρροια του Ν. 4009/2011, ο οποίος αντικαθιστούσε το Τμήμα με το Πρόγραμμα Σπουδών, γεγονός που αναιρέθηκε από το Ν. 4076/2012.»